Thank you for your interest in Absorbest and our solutions!

Absorbests hållbarhetsarbete

”Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.” Står att läsa på den Svenska regeringens hemsida.

Genom att fokusera på tre av de globala målen har Absorbest valt att arbeta strategiskt med agenda 2030 för att bidra till en hållbar utveckling. Ett område för varje dimension är utvalt som fokusmål för oss.

Läs mer

Företaget Absorbest

Entreprenören som belånade sitt hus – och kom in på världsmarknaden

Absorbest var först i världen med en superabsorberande matta för operationssalar. Idag säljs våra produkter över hela världen. Framgångssagan började i Kisa i 1997 med en entreprenör som bestämde sig för att sluta i sitt gamla jobb.

Läs mer